Адвокатска кантора „Дундов и синове” в подкрепа на бизнеса в борбата с COVID-19

Ние от „Дундов и синове” вярваме, че добрият адвокат, освен висoкоквалифициран и посветен на клиента, трябва да бъде и добър човек.  От основаването си адвокатска кантора „Дундов и синове” винаги е била социално ангажирана. В ситуацията на икономическата криза, вследствие на пандемията Covid-19, ние започваме инициатива, целяща да подкрепи и облекчи българския бизнес за по-бързото справяне с последствията от пандемията. Част от мерки за всички наши настоящи и бъдещи клиенти са:

  1. Намаления:
  1. Информация:
  • Предоставяне на актуална, полезна информация и разяснения за нормативни промени и конкретни икономически мерки в подкрепа на бизнеса. Подпомагане при подаване на проектни предложения, кандидатстване по различни проекти за подпомагане на бизнеса.
  • Безплатни консултации, информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност.
  1. Pro bono. Неможем да обърнем гръб на хората в нужда, заради което:
  • По отношение на физическите лица увеличаваме с 50% предоставяните от Кантората безплатни услуги на материално затруднени лица по реда и при условията на Закона за адвокатурата.

Тази нашата инициатива е поредната стъпка, с която АК „Дундов и синове” затвърждава позицията си на социално отговорна кантора. С нея се надяваме да бъдем полезни и поне малко да облекчим тежките икономически последствия за нашите клиенти.

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”