Нашият екип

„Дундов и синове“ Адвокатска кантора

Проф. д-р Тенчо Колев Дундов

Проф. д-р Тенчо Колев Дундов – основател на кантората. Професор по Обща теория на правото. Преподавател Юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2004 г. до момента Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК. От 2004 г. до момента член на Издателския съвет към СУ “Климент Охридски”.  От 2006 г. до 2011 г. Декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2006 г. Председател на Съвет по законодателството към Министър-Председателя на Република България. Автор на множество научни трудове, в това число монографии и учебници, сред които: „Правото и правата като културен феномен“, изд. 2018 г.; „Християнските ценности като правообразуващ фактор“, изд. 2017 г.; „Теория на правото“, изд. 2015 г.; „Теория на правораздавателната дейност“, Шест тома (2010-2013 г.); „Теория на правотворческата дейност/Ролята на нетипичния законодател/“, изд. 2006 г.; „Правни отношения и правни връзки“, изд. 2005 г.; „Обект на правонарушението“, изд. 1988 г.; „Учебни записки по Обща теория на правото“, изд. 1994 г.; „Въведение в правото“, изд. 2006 г.; „Съдебна власт“, изд. 2006 г., както и множество студии и статии. Притежава над 35 години юридически стаж, включително като преподавател, следовател, адвокат, консултант.

Адвокат Марияна Дундова

Адвокат Марияна Дундова – основател на кантората. Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Със стаж като прокурор от над 16 години, като адвокат – 15години. Член на Висшия съдебен съвет (ВСС) – 5 години. От 1996 до 2006 г. – адвокат от САК; от 2012 г. адвокат от Адвокатска колегия – Благоевград.

Адвокат Николай Дундов

Адвокат Николай Дундов – Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава юридически стаж от над 12 години, вкл. като юрисконсулт в Комисия за финансов надзор, Управление „Застрахователен надзор“ – 3 години; съдебен помощник във Върховния административен съд – 5 години; адвокат от 2013 г. в Адвокатска колегия – Благоевград. Асистент по финансово и данъчно право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и в Международното бизнес училище. Автор на статии и научни трудове в областта на данъчното и финансовото право и административния процес. Арбитър към Софийски арбитражен съд при МАПА; Синдик от 2019 година.

Адвокат Васил Дундов 

Адвокат Васил Дундов – Магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал в сферата на правото на интелектуалната собственост, търговски марки, в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Аликанте, 2010 г. Адвокат от Софийска адвокатска колегия от 2012 г.

Адвокатски сътрудник

Мирела Атанасова

Адвокатски сътрудник Мирела Атанасова – Студент по право в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Адвокатски сътрудник

Мария Валериева

Адвокатски сътрудник Мария Валериева – Студент по право в СУ „Св. Климент Охридски“

Административен секретар 

Галя Игнатова

Административен секретар Галя Игнатова

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас