Процесуално представителство пред съд и арбитраж

„Дундов и синове”

  • процесуално представителство на всички инстанции – пред български държавни и арбитражни съдилища (граждански и търговски спорове, данъчни, административни, административно-наказателни и наказателни дела);
  • процесуално представителство в Европейския съд по правата на човека в Страсбург
  • представителство на физически и юридически лица пред съда на европейските общности в Люксембург относно преюдициални запитвания за валидност и тълкуване на общностни актове.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас