Авторско право и право на индустриална собственост

„Дундов и синове”

  • изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на телевизионни филми, програми и предавания, на радиопредавания, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право;
  • консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права;
  • консултации и правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост;
  • правна защита при нарушаване правата върху такива обекти;
  • консултиране и изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг.
  • консултиране, представителство и защита на обектите на интелектуалната собственост пред Патентното ведомство на Република България, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост), Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, компетентния съд или арбитраж, Митническите органи, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна Агенция по лозата и виното  и другите компетентни административни органи.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас