Pro bono

„Дундов и синове“ Адвокатска кантора

„Дундов и синове”

Ние от „Дундов и синове” вярваме, че добрият адвокат освен вискоквалифициран и посветен на клиента, следва да бъде и добър човек.  От основаването си „Дундов и синове” съдейства за изграждането и обогатяването на правното образование. Консултираме  и  подпомагаме организации с нестопанска цел в разработването на промени в законодателството и анализи на нормативната база и съдебната практика. Работим съвместно с клиенти от публичния сектор, включително местната власт, университети, асоциации и други.

Кантората ни предоставя безплатни услуги на материално затруднени лица по реда и при условията на Закона за адвокатурата.

 

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас