Вещно право, недвижими имоти, строителство, етажна собственост

 

„Дундов и синове”

  • консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел;
  • пълна правен анализ на статута на недвижими имоти, проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти; 
  • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство; промяна на предназначението на недвижими имоти;

  • пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради; договори за наем и управление на недвижими имоти и многофункционални търговски центрове;

  • консултации и подготовка на всички документи за участие в публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за банковата несъстоятелност;
  • процесуално представителство по дела от вещноправен характер.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас