Застрахователно право

 

„Дундов и синове”

  • правна подготовка и съдействие за лицензиране на застрахователни дружества, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранни застрахователни дружества чрез клон; сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на застрахователни дружества и получаване на съответните разрешения; отношения с Комисията за финансов надзор;
  • изготвяне на общи и специални условия, полици, инструкции и други документи;
  • правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
  • консултации и оказване на съдействие при ликвидиране на щети;
  • процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас