Изпълнителни производства и събиране на вземания

 

„Дундов и синове”

  • консултиране и подготовка на документи, необходими за събиране на вземания;
  • изготвяне и депозиране на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове;
  • образуване и водене на изпълнителни производства пред частни и държавни съдебни изпълнители;
  • пълно имуществено проучване и определяне способ на изпълнение;
  • процесуално представителство и защита правата на взискатели и длъжници;
  • консултации и подготовка на всички документи за участие в публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за банковата несъстоятелност, Търговския закон и др.;
  • консултации и съдействие при сключване на споразумения за доброволно уреждане на спорове.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас