Наказателно право и процес

„Дундов и синове”

  • консултации в областта на наказателното право и наказателния процес;
  • процесуално представителство по наказателни дела във всички стадии на процеса;
  • представителство във връзка с международно сътрудничество по наказателни дела;
  • процесуално представителство по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест;
  • защита правата и законните интереси на обвиняемия при налагане на мярка за  неотклонение;
  • съдействие и защита на пострадали от престъпления лица
  • изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и други компетентни органи;
  • процесуално представителство при конституиране на пострадали лица като  граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас