Новини

„Дундов и синове“ Адвокатска кантора

Отчуждаване на недвижим имот за държавни и общински нужди. Възнаграждение само при успех!

Може  ли отчуждаването на имот да бъде предотвратено, а ако това не е възможно – по какъв ред се извършва, какво обезщетение ще получа и може ли да се обжалва неговия размер и колко ще струва? В чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България (КРБ) е гарантирана...

ПРОГРАМА „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19“

Очаквано  СТАРТИРАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ по оперативна програма „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“  На 22.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за...

ОЧАКВАНО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ

Очаквано  СТАРТИРАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“    На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по...

Обзор на антикризисните икономически мерки по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) до 15 септември 2020 г. е предприело следните действия: Оперативна програма „Иновации...

ОБЯВЕНА ЗА ПОВТОРНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

ОБЯВЕНА ЗА ПОВТОРНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

Обявена за повторно  обществено обсъждане е процедура за подбор на проекти „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19" Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО...

ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

ОБЯВЕНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19" Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК)...

ОТПУСКАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 40 МЛН. ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТПУСКАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 40 МЛН. ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОТПУСКАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 40 МЛН. ЛВ.  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 16:00 ЧАСА СА ПОСТЪПИЛИ 23 598 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Поради изключително големият обществен интерес към процедура „Подкрепа на микро- и малки...

Адвокатска кантора „Дундов и синове” в подкрепа на бизнеса в борбата с COVID-19

Адвокатска кантора „Дундов и синове” в подкрепа на бизнеса в борбата с COVID-19

Адвокатска кантора „Дундов и синове” в подкрепа на бизнеса в борбата с COVID-19 Ние от „Дундов и синове” вярваме, че добрият адвокат, освен висoкоквалифициран и посветен на клиента, трябва да бъде и добър човек.  От основаването си адвокатска кантора „Дундов и синове”...

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО - И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 19:30 ЧАСА СА ПОСТЪПИЛИ 13 240 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Процедурата вече активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения могат да се подават от...

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас