Спортно право

Адвокатско кантора „Дундов и синове” имаме богат опит в областта на представителство на спортисти, тренъори, агенти, федерации пред българските съдилища, Арбитражния съд на БФС, Камарата за разрешаване на спорове на ФИФА, Спортният арбитражен съд /CAS/в Лозана. Предлагаме практически съвети и ефективни решения за оптимално структурирането на нови и преструктурирането на съществуващи спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации. Представляваме и защитаваме интересите на нашите клиенти пред комисиите на Антидопинговия център, Дисциплинарната комисия на БОК, Спортни арбитраж на БОК, решаващите органи на международните спортни федерации и Спортния арбитражен съд при защита на корпоративните им интересите.

Някои от правните услуги на Адвокатско кантора „Дундов и синове” в областта на спортното  право включват:

  • Подготовка на пълен набор от документи, съпътстващи всяка сделка по прехвърляне на спортно-съзтезателните права на спортистите.
  • Представителство на спортисти, треньори, агенти, федерации пред българските съдилища, Арбитражния съд на БФС, Камарата за разрешаване на спорове на ФИФА, Спортният арбитражен съд /CAS/в Лозана и т.н.
  • Регистрация нa спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, както и правилата за тяхната дейност , сдружения, подготвяне на документи по лицензиране на федерациите, представителство пред Министерството на младежта и спорта.
  • Предлагане и разработване на нормативни актове в сферата на всички видове спорт и свързаните с него дейности;
  • Представителство и защита пред комисиите на Антидопинговия център, Дисциплинарната комисия на БОК, Спортни арбитраж на БОК, решаващите органи на международните спортни федерации и Спортния арбитражен съд.