„Дундов и синове”

Търговска несъстоятелност

 

  • консултации на кредитори относно условията за откриване на производство по несъстоятелност на длъжници;
  • подаване на молби за откриване на производства по несъстоятелност;
  • консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите;
  • изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за
  • възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас