GDPR – лични данни

„Дундов и синове”

 • консултации и цялостно правно-организационно обслужване, привеждане на бизнес процесите в организацията в съответствие с изискванията на GDPR;
 • анализ и оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните;
 • консултиране и изготвяне на всички необходими документи, внедряващи GDPR изискванията;
 • актуализация на документите при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики.

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ:

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ

199 лв.

 • GDPR тест за съответствие
 • анализ
 • пакет документи съдържащ 37 документа
 • 31 документа
 • 3 регистъра
 • 4 детайлно разработени процедури, с указания за работа на достъпен език
 • един изчерпателен наръчник за внедряване на GDPR
 • Актуализация на документите в едногодишен срок при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики

ЕКСПЕРТЕН ПАКЕТ

289 лв.

 • GDPR тест за съответствие
 • анализ и оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните
 • пакет документи съдържащ 37 документа
 • 31 бланки
 • 3 регистъра
 • 4 детайлно разработени процедури, с указания за работа на достъпен език
 • един изчерпателен наръчник за внедряване на GDPR
 • Консултация с юрист/адвокат, сертифициран от Съвета на Европа (Council of Europe – CoE) и преминал обучение в направление „Защита на личните данни и GDPR“ – 45 минути
 • Актуализация на документите в едногодишен срок при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики

ПРЕМИУМ ПАКЕТ

от 400 лв.

 • GDPR тест за съответствие
 • Анализ и оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните
 • Консултация със сертифициран юрист/адвокат, сертифициран от Съвета на Европа (Council of Europe – CoE) и преминал обучение в направление „Защита на личните данни и GDPR“
 • изготвяне на всички необходимите документи, внедряващи GDPR изискванията в дейността на вашата фирма
 • Актуализация на документите в едногодишен срок при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас