Банково и финансово право

„Дундов и синове”

Някои от правните услуги на Адвокатска кантора „Дундов и синове” в областта на банковото и финансовото право включват:

  • правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон;
  • сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на банки и получаване на необходимите разрешения от БНБ;
  • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за стартиране на дейността на банка, включително на клон на чуждестранна банка;
  • правна подготовка и съдействие за регистрация на финансови институции;
  • консултации по специфични банкови операции и сделки: акредитиви, банкови гаранции и други;
  • консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други;
  • регулаторни процедури, свързани с небанкови финансови институции;
  • консултации относно производства по ликвидация на инвестиционни посредници;
  • процесуално представителство на банки и физически лица по дела банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.

При възникнали въпроси

не се колебайте да се свържете с нас