ОТЛАГАТ ОТПУСКАНЕТО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Отлага се отварянето на процедурата за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, което беше анонсирано за 11.05.2020г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви, че ще утвърди окончателните условията за кандидатстване и изпълнение по процедура за подбор на проекти след получаване на решение от Европейската комисия за съответствие на процедурата с правилата за държавни помощи. Това ще забави отварянето на процедурата с няколко дни, но се очаква стартирането най-късно до края на седмицата.

Някои от предварителните критериите за кандидатстване са променени като вече могат да кандидатстват микро- и малките предприятия, които има седалище или клон със седалище на територията на селски райони, съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони.

С цел улеснение можете да свалите актуализиран/към 11.05.2020г./ специално разработен чеклист за самооценка на допустимостта на Вашето предприятие, съгласно известните към момента критериите(могат да бъдат актуализирани при официалното стартиране на процедурата); тук

В случай че имате затруднения при кандидатстването по програмата, ние от  АК „ДУНДОВ И СИНОВЕ” ще ви консултираме безплатно дали отговаряте на формалните критерии за допустимост, след което можем да  извършим  всички необходими действия кандидатстване, вкл. изготвяне и подаване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.  

За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашата бизнес дейност, можете да се свържете с нас безплатно на: www.dundovi.com  или 0889 650009

Екипът на „ДУНДОВ И СИНОВЕ”

Приложение:

Чеклист/актуализиран към 11.05.2020г. / за самооценка на допустимостта на Вашето предприятие, съгласно критериите, които към момента са известни (могат да бъдат актуализирани при официалното стартиране на процедурата);

Важно!: За да сте допустим кандидат в процедурата, при попълване на чеклиста за самооценка на допустимостта, е необходимо да сте посочили отговор “Да” на всички критерии.