ПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВНИТЕ ВРЪЗКИ КАТО ФОРМИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТНОСИТЕЛНИТЕ И АБСОЛЮТНИ СУБЕКТИВНИ ПРАВА

ПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВНИТЕ ВРЪЗКИ КАТО ФОРМИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТНОСИТЕЛНИТЕ И АБСОЛЮТНИ СУБЕКТИВНИ ПРАВА – проф. Тенчо Колев 1. Понятие за реализация на субективното право. Правно отношение Правното отношение е елемент от процеса на правното регулиране. То е...

Ролята на нетипичния законодател при изработването на проекти за нормативни актове. Експерти и експертни групи

Ролята на нетипичния законодател при изработването на проекти за нормативни актове.  Експерти и експертни групи – проф. Тенчо Колев   Според Конституцията на Република България законодателната инициатива принадлежи както на всеки отделен народен представител,...

СПРАВЕДЛИВОСТТА КАТО ОСНОВЕН ПРАВООБРАЗУВАЩ ФАКТОР

СПРАВЕДЛИВОСТТА КАТО ОСНОВЕН ПРАВООБРАЗУВАЩ ФАКТОР – проф. Тенчо Колев   Правото има за цел справедливото регулиране на обществените отношения – това е основната теза при анализа на правообразуващите фактори. Каквото и да е “естеството на нещата”, каквато...