Отчуждаване на недвижим имот за държавни и общински нужди. Възнаграждение само при успех!

Може  ли отчуждаването на имот да бъде предотвратено, а ако това не е възможно – по какъв ред се извършва, какво обезщетение ще получа и може ли да се обжалва неговия размер и колко ще струва? В чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България (КРБ) е гарантирана...