ЦЕННОСТИТЕ КАТО ПРАВООБРАЗУВАЩ ФАКТОР – проф. Тенчо Колев

Историческо развитие на идеята за ценности в правото   Социологическо-аксиологически подход при изследването Анализът на ценността в правото се основава на общата теория за ценностите, чийто произход е философията. През XX в. аксиологията приема формата на една...

Правото и правата като културен феномен – проф. Тенчо Колев

              Днес повече от всякога индивидите се чувстват изключени от обществените отношения и връзки, които се регулират иначе „демократично“ от Правото. На индивида му е сякаш предоставено предимно „удоволствието“ да запушва психическите си пробойни. Скептицизмът...

Аргументирането като елемент на общата теория на правото – проф. Тенчо Колев

Да имаш приятел, който да ти стане колега, е съдба. Да имаш колега, който да ти стане приятел, е щастие! Аз имах щастливата съдба да бъда приятел и колега с Тео Пиперков. *** Аргументирането като елемент на общата теория на правото Правото оправдава своето...