ПРОГРАМА „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19“

Очаквано  СТАРТИРАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ по оперативна програма „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“  На 22.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за...

ОЧАКВАНО СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ

Очаквано  СТАРТИРАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“    На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по...