Обзор на антикризисните икономически мерки по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) до 15 септември 2020 г. е предприело следните действия: Оперативна програма „Иновации...