НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 Необходими документи и разяснения при кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на микро -и малки предприятия   Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май...
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на...